Lege oharra, cookieak eta pribatutasun politika

LEGEZKO ABISUA
INFORMAZIO GIZARTEAREN ZERBITZUEN LEGEA (LSSI)

Gaztagune SL., webgunearen arduradunak, aurrerantzean ARDURADUNAK, agiri hau erabiltzaileen eskura jartzen du, eta horrekin batera Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritako betebeharrak bete nahi ditu ( LSSICE), baita webguneko erabiltzaile guztiei erabilera baldintzen berri ematea ere.

Webgune honetara sartzen den edonork bere gain hartzen du erabiltzaile-eginkizuna, hemen ezarritako xedapenak eta aplikagarriak izan daitezkeen beste edozein legezko betetzeko eta zorrotz betetzeko konpromisoa hartuz.

Gaztagune SL. Webgunean ager daitekeen edozein motatako informazioa aldatzeko eskubidea gordetzen du, aldez aurretik jakinarazi edo erabiltzaileei betebehar horien berri emateko betebeharrik egon gabe, webgunean argitaratzea nahikoa dela ulertuta. Gaztagune SL

1. IDENTIFIKAZIO DATUAK

Deitura soziala: Gaztagune SL
Nombre comercial: ELKANO 1 GAZTAGUNE
IFK: B75205252
Domicilio: C/ Sartalde Kalea Nº10 W.  20809  - (Aia) - Guipúzcoa
e-posta:info@elkano1.com

2. OBJEKTUA

Webgunearen bitartez, Erabiltzaileei gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu.

3. PRIBATUTASUNA ETA DATUEN TRATAERA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuetara sartzeko datu pertsonalak ematea beharrezkoa denean, Erabiltzaileek haien egiazkotasuna, zehaztasuna, benetakotasuna eta baliozkotasuna bermatuko dituzte. Enpresak datu horiei dagokien tratamendu automatizatua emango die bere izaeraren edo xedearen arabera, Pribatutasun Politika atalean adierazitako terminoetan.
 
4. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak aitortzen du eta onartzen du Web Espazioan agertzen diren eduki guztiak eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logotipoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo erabilera industriala eta/edo komertziala izan dezaketen beste edozein zeinu. Jabetza Intelektualaren eskubideen menpe daude eta marka, merkataritza-izen edo zeinu bereizgarri guztien, jabetza industrial eta intelektualaren eskubide guztien, orrialdean txertatutako edukien eta/edo beste edozein elementuren gainean, enpresaren eta/edo hirugarrenen jabetza esklusiboa direnak. , horiek trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa dutenak. Horregatik guztiagatik, Erabiltzaileak onartzen du ez duela eduki horiek erreproduzitu, kopiatu, banatu, eskuragarri jarri edo beste modu batean publikoki komunikatu, eraldatu edo aldatuko, enpresa betebehar horiek ez betetzearen ondoriozko edozein erreklamaziotik kalterik gabe utziz. Webgunera sartzeak ez du inola ere esan nahi eskubide horien uko, transmisio, lizentzia edo lagapen osoa edo partziala, berariaz kontrakoa adierazten ez bada. Webgunearen Erabilerarako Baldintza Orokor hauek ez die Erabiltzaileei ematen hemen espresuki aurreikusitakoak ez diren Webgunearen eta/edo bere Edukien erabilera, HR, aldaketa, ustiaketa, erreprodukzio, banaketa edo publikoki komunikatzeko beste eskubiderik. Edozein eskubideren beste edozein erabilera edo ustiapena enpresak edo ukitutako eskubideen hirugarren titularrak horretarako berariaz emandako aldez aurretiko eta berariazko baimenaren menpe egongo da.

Edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, programa informatikoak, iturburu-kodeak eta, oro har, espazio honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, baita Espazioa bera bere osotasunean, multimedia lan artistiko gisa, babestuta daude. eskubideak copyright legearen arabera. Enpresa da Web Espazioaren diseinu grafikoa osatzen duten elementuen, menuen, nabigazio-botoien, HTML kodea, testuen, irudien, ehunduraren, grafikoen eta Web Espazioaren beste edozein eduki edo, nolanahi ere. , aipatutako elementuak erabiltzeko dagokion baimena du. Web Espazioan emandako edukia ezin izango da osorik edo zati batean erreproduzitu, ez transmititu, ezta erregistratu ere informazioa berreskuratzeko sistemaren bidez, inolaz ere edo edozein bitartekoz, aurretik aipatutako Entitatearen idatziz baimendu ezean.

Era berean, debekatuta dago "copyright"-a eta babes teknikoko gailuak edo edukiek izan ditzaketen informazio-mekanismoak ezabatu, saihestu eta/edo manipulatzea. Webgune honen Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du adierazitako eskubideak errespetatzeko eta kalte egin diezaiokeen edozein ekintza saihesteko, edozein kasutan enpresak bere jabetza intelektual eta industrialaren legezko eskubideen defentsan dagozkion baliabide edo ekintza juridikoak gauzatzeko erreserbatuz. .

5. WEB ESPAZIOAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak hau onartzen du:

Webgunearen eta edukien eta zerbitzuen erabilera egokia eta legezkoa egitea, honako hauen arabera: (i) uneoro aplikagarria den legedia; (ii) Webgunearen Erabilera Baldintza Orokorrak; (iii) morala eta orokorrean onartutako ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.
Eman zeure buruari Web Espazioan sartzeko behar diren bitarteko eta baldintza tekniko guztiak.
Egiazko informazioa ematea Web Espazioan jasotako formularioak zure datu pertsonalekin betez eta uneoro eguneratuta mantenduz, uneoro Erabiltzailearen benetako egoerari erantzuteko. Erabiltzailea izango da egindako adierazpen faltsuen edo zehazgabeen eta emandako informazioaren ondorioz enpresari edo hirugarrenei eragindako kalteen erantzule bakarra.
Aurreko atalean xedatutakoa gorabehera, Erabiltzaileak uko egin beharko du:

Web Espazioa eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrezko erabilera egitea legez kanpoko helburu edo ondorioetarako, Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatuta, hirugarrenen eskubide eta interesei kaltegarriak izan daitezen, edo edozein modutan kaltetu, desgaitu, gainkargatu ditzaketenak, edozein ekipo informatikotan gordetako zerbitzu edo dokumentu, fitxategi eta mota guztietako edukien erabilera normala hondatzea edo eragoztea.
Webguneko baliabide edo eremu mugatuetan sartu edo sartzen saiatu, sarbide horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.
Webgunearen, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragitea.
Enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo zabaltzea sarean.
Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta gainerako Erabiltzaileen datuak atzitu, erabili edo/eta manipulatzen saiatzea.
Erreproduzitu edo kopiatu, banatu, edozein komunikazio publikoren bidez sarbide publikoa baimendu, edukiak eraldatu edo aldatu, dagozkien eskubideen jabearen baimenik ez baduzu edo legez baimenduta badago.
Ezabatu, ezkutatu edo manipulatu jabetza intelektual edo industrialaren eskubideei buruzko oharrak eta edukietan sartutako enpresaren edo hirugarrenen eskubideak identifikatzen dituzten gainerako datuak, bai eta edukietan txerta daitezkeen babes teknikoko gailuak edo informazio mekanismoak ere.
Lortu eta lortzen saiatu edukiak, kasuaren arabera, horretarako eskuragarri egon diren edo edukia dagoen web-orrietan edo, oro har, edukiak dauden web-orrietan espresuki adierazitakoak ez diren bitarteko edo prozedurak erabiliz. Interneten ohizko erabiltzen dira, web-espazioa eta/edo edukiak kaltetzeko edo desgaitzeko arriskurik ez dakartelako.
Bereziki, eta adierazgarri hutsa eta ez erabatekoa, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du hirugarrenen informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu eta/edo irudi fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta oro har, edozein motatako materiala: • Nolanahi ere, konstituzionalki, Nazioarteko Itunetan eta indarrean dagoen gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubide eta askatasun publikoen aurkakoa, gutxiesten edo urratzen duena • Eragin, bultzatzen edo sustatzen du kriminalak, denigratzaileak. , difamatzaileak, bortitzak edo, oro har, legearen, moralaren, orokorrean onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako ekintzak • Sexu, arraza, erlijio, sinesmen, adin edo egoeragatik diskriminaziozko ekintzak, jarrerak edo pentsamenduak bultzatu, bultzatu edo sustatu. • Penalak, bortitzak, iraingarriak, kaltegarriak, degradagarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta orokorrean onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak diren produktu, elementu, mezu eta/edo zerbitzuetara sartzea, eskura jartzea edo sarbidea baimentzea. Antsietate- edo beldur-egoera onartezin bat eragin edo eragin dezake • Osasunerako eta oreka mentalerako praktika arriskutsuak, arriskutsuak edo kaltegarriak egitera bultzatu edo bultzatzea • Enpresari edo hirugarrenei dagokien babes intelektual edo industrialari buruzko legediak babestuta dago. aurreikusitako erabilera baimendu gabe.• Ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo pertsonen irudiaren aurkakoa da.• Edozein publizitate mota osatzen du.• Web Espazioaren funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa mota barne hartzen du.
Webguneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitza ematen bazaizu, arduraz erabiltzea onartzen duzu, uneoro isilpean gordeta. Ondorioz, bere zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren erantzule izango da, hirugarrenei ez lagatzea, aldi baterako edo behin betikoz, ez eta kanpotik aipatutako zerbitzu eta/edo edukietarako sarbidea baimentzea ere. Era berean, behartuta zaude enpresari zure pasahitza desegoki erabiltzea ekar dezakeen edozein gertakariren berri ematera, hala nola, mugarik gabe, haren lapurreta, galera edo baimenik gabe sartzea, haren berehalako baliogabetzeari ekiteko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez den bitartean, enpresa bere pasahitza gaizki erabiltzeagatik sor daitekeen erantzukizunetik salbuetsita egongo da, bere erantzukizuna izango da Web Espazioko eduki eta/edo zerbitzuen legez kanpoko erabilera edozeinek. hirugarren legez kanpokoa. Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat arduragabekeriaz edo nahita betetzen ez baduzu, haustetik enpresarentzat sor daitezkeen kalte eta galeren erantzule izango zara.

6. ERANTZUKIZUNAK

Etengabeko sarbidea ez da bermatzen, ezta webgunean jasotako elementu eta informazioa zuzen ikustea, deskargatzea edo erabiltzea bere esku ez dauden faktore edo zirkunstantziaren ondorioz eragotzi, oztopatu edo ete dezaketenak. Ez du bere gain hartzen eskainitako edukiak edo informazioak sartzearen ondorioz har litezkeen erabakien erantzule.

Zerbitzua eten daiteke, edo Erabiltzailearekiko harremana berehala eten daiteke, bere Web Espazioaren erabilera edo bertan eskaintzen diren zerbitzuren bat Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela hautematen bada. Ez gara kalteen erantzule. , Webgunearen erabileratik eratorritako galerak, galerak, erreklamazioak edo gastuak.
 
Ahalik eta lasterren, kalte horiek sor ditzaketen edukiak ezabatzeaz bakarrik arduratuko da, baldin eta horren berri ematen bada. Bereziki, ez gara izango, besteak beste, sor daitezkeen kalteen erantzule:

Sistema elektronikoaren funtzionamenduan dauden interferentziak, etenak, hutsegiteak, huts-egiteak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak, telekomunikazio-lineetan eta sareetan izandako gabeziek, gainkargak eta akatsek eragindakoak, edo enpresaren esku ez dagoen beste edozein arrazoiren ondorioz.
Legez kanpoko intrusioak edozein motatako programa gaiztoen erabileraren bidez eta edozein komunikazio-bideren bidez, birus informatikoak edo beste edozein bidez.
Webgunearen erabilera desegokia edo desegokia.
Segurtasun- edo nabigazio-akatsak nabigatzailearen funtzionamendu-matxurak edo horren eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeak eragindakoak. Webgunearen administratzaileak beretzat gordetzen du Webguneko edozein eduki edo informazio, guztiz edo partzialki, kentzeko eskubidea.
Enpresak kanpoan uzten du Webguneko Erabiltzaileek dohainik eskura ditzaketen eta erabiltzen dituzten zerbitzuen erabilera okerraren ondorioz izan daitezkeen edozein motatako kalteen erantzukizuna. Era berean, datuak biltzeko inprimakien ondorioz jaso daitezkeen edukien eta informazioaren erantzukizunetik salbuetsita geratzen da, berdin-berdin da kontsulta eta zalantza zerbitzuak eskaintzeko soilik. Bestalde, zerbitzu horien erabilera ilegal edo oker baten ondorioz kalteak eraginez gero, Erabiltzaileari erreklamatu ahal izango zaio eragindako kalteak edo galerak.
 
Webgunera sartzearen edo erabiltzearen ondorioz hirugarrenen erreklamazio, ekintze edo eskaeren ondorioz sortutako kalteen aurrean konpainiak kalterik gabe utziko duzu. Era berean, datuak biltzeko edo ateratzeko erabiltzen dituzun "robotak", "armiarmak", "arakatzaileak" edo antzeko tresnak edo zure aldetik inposatzen duen beste edozein ekintza erabiltzeagatik sor daitezkeen kalteengatik indemnizatzea onartzen duzu. arrazoirik gabeko zama Web Espazioaren funtzionamenduan.

7. HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du inola ere ez erreproduzitzeko, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, Web Espazioa, baita haren edukietako bat ere, fitxategiaren arduradunak berariaz idatziz baimendu ezean.

Webguneak beste web gune batzuetarako estekak izan ditzake, hirugarrenek kudeatzen dituztenak, Erabiltzaileak enpresa kolaboratzaileen eta/edo babesleen informaziorako sarbidea errazteko. Horren arabera, enpresa ez da aipatutako Web Espazioen edukiaren erantzule, ezta hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskaini diezaiekeen zerbitzuak eta/edo informazioa eskaintzeko berme edo/eta alderdirik ere. .

Erabiltzaileak eskubide mugatu, ezeztaezina eta ez-esklusiboa ematen dio Web Espazioko orrialde nagusirako estekak sortzeko soilik erabilera pribaturako eta ez komertzialerako. Gure Webgunerako esteka (i) duten Webguneek ezin dute haien harremana faltsutu edo esteka hori baimenduta dagoela baieztatu, ezta gure enpresaren marka, izendapen, izen komertzialak, logotipoak edo bestelako zeinu bereizgarriak ere; (ii) ezingo da sartu gustu txarreko, lizun, iraingarri, eztabaidagarritzat jo daitekeen edukia, sexu, arraza edo erlijioagatiko indarkeria edo diskriminazioa bultzatzen dutenak, ordena publikoaren aurkakoak edo legez kanpokoak; (iii) ezingo du web guneko orrialde nagusira ez den loturarik estekatu; (iv) Webgunearen helbidera estekatu behar du, esteka egiten duen Webguneak webgunearen zati gisa edo bere "marko" baten barruan edo "nabigatzaile" bat sortzen utzi gabe. bere orrialdeak.Web Espazioko orriak. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du Web Espaziorako edozein esteka kentzea, eta ondoren berehala kentzeari ekin beharko dio.

Enpresak ezin du kontrolatu Webgunerako estekak ezarri dituzten beste Webguneek eskaintzen dituzten informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

8. DATUEN BABESA

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, Erabiltzaileak aurrez datu pertsonal batzuk eman behar ditu. Enpresak automatikoki tratatuko ditu datu horiek eta dagozkion segurtasun neurriak aplikatuko ditu, hori guztia GDPR, LOPDGDD eta LSSIrekin bat etorriz. Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitutako politikara sartu ahal izango du, bai eta aurretik ezarritako helburuak ezartzera ere, Pribatutasun Politikan zehaztutako baldintzetan.

9. COOKIEAK

Konpainiak beretzat gordetzen du Web Espazioan "cookie" teknologia erabiltzeko eskubidea, zu maiz Erabiltzaile gisa aitortu eta Webgunearen erabilera pertsonalizatzeko, zure hizkuntza, edo eduki nahi edo zehatzena aurrez hautatuz.

Cookieek erabiltzailearen IP helbidea biltzen dute, eta Google da informazio horren tratamenduaren arduraduna.

Cookieak nabigatzaile batera bidaltzen diren fitxategiak dira, Web zerbitzari baten bidez, Erabiltzaileak Web Espazioan egiten duen nabigazioa erregistratzeko, Erabiltzaileak harrera onartzen duenean. Nahi izanez gero, zure nabigatzailea konfigura dezakezu cookieak jasotzearen pantailan jakinarazteko eta zure disko gogorrean cookieak instalatzea eragozteko. Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen argibideak eta eskuliburuak informazio hau zabaltzeko.

Cookieei esker, baliteke Erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailuaren nabigatzailea ezagutzea Erabiltzaileak dituen edukiak eskaintzeko eta nabigazio- edo publizitate-hobespenak eskaintzeko, Erabiltzaileen profil demografikoei eta baita bisitak eta trafikoa neurtzeko ere. parametroak, aurrerapena eta sarrera kopurua kontrolatu.

10. ADIERAZPENAK ETA BERMEAK

Oro har, Web Espazioan eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatiboak baino ez dira. Hori dela eta, horiek eskainiz, ez da inolako bermerik edo aitorpenik ematen Web Espazioan eskaintzen diren edukiei eta zerbitzuei dagokienez, legez, fidagarritasun, erabilgarritasun, egiazkotasun, zehaztasun edo merkaturatzeko bermeak barne, mugarik gabe, salbu. ordezkaritza eta berme horiek legeak baztertu ezin dituen neurrian.

11. INDAR NAGUSIA

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango zerbitzua eman ezinezko kasuan, baldin eta hornidura elektrikoaren, telekomunikazio linearen, gizarte-gatazkaren, grebak, matxinadak, leherketak, uholdeak, Gobernuaren egintzak eta ez-egiteen ondoriozko etenaldi luzeak direla eta. orokorrean ezinbesteko kasu edo kasualitatezko kasu guztiak.

12. GATAZKEN EBAZPENA. APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera Baldintza Orokor hauek, baita Web Espazioaren erabilera ere, Espainiako legediak arautuko ditu. Edozein eztabaida ebazteko, alderdiek webgunearen arduradunaren egoitzako Epaitegi eta Auzitegietara eramango dute.

Erabilera Baldintza Orokor hauen edozein xedapen beteaezina edo baliogabea bada aplikagarria den legeriaren indarrez edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, betearaztezintasun edo deuseztasun horrek ez ditu Erabilera Baldintza Orokor hauek beteaezinak edo baliogabe bihurtuko. osorik. Halako kasuetan, enpresak baldintza hori aldatzeari edo ordezkatzeari ekingo dio, baliozkoa eta betearazgarria den eta, ahal den neurrian, jatorrizko estipulazioan islatutako helburua eta erreklamazioa lortzen dituen beste batekin.